Turkish (Turkiye)English

  

IDO
Anasayfa YOLCULUK ÖNCESİ Kurallar Gizlilik Politikası

1. İDO A.Ş. internet sitesindeki tüm dokümanlar İDO AŞ'nin mülkiyetindedir. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir bilgi değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez ve dağıtılamaz.

İnternet sitesinin sayfalarının yazıcı çıktıları  kişisel kullanımınız için alınabilir.


2. İDO internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde önlemler alınmış olmakla birlikte, son güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli kişisel bilgisayarındanki korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, İDO internet sitesine girmesi nedeniyle , kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.


3. İDO internet sitesinde yer alan her türlü bilgi sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde yer alan 'bilgi'lerin hatalı olduğu yada bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir bilgiyi  İDO A.Ş. Genel Müdürlüğünden  temin etmekle yükümlü olduğunu ve internet sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle İDO AŞ'nin  herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.


4. İDO, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme ve İDO internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. İDO inernet sitesinin hatasız olması için hertürlü önlem alınmış olmakla birlikte, sitede mevcut yada oluşabilecek hatalardan dolayı İDO A.Ş. sorumlu tutulamaz.


5. Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu yada resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullacının İDO sistemlerinin çalışmasına engel olacak yada işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, İDO , kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirime hakkına sahiptir.


6. İnternet ortamının (WWW)  yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarardan  İDO A.Ş. sorumluluğunda değildir.


7.
Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bazı bilgiler İDO internet sitesi yoluyla toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak: kullanılan browserın türü, işletim sistemi, İDO internet sitesine hangi kanaldan ulaşıldığı gibi bilgiler verilebilir. Bu bilgileri İDO AŞ ziyaretçilerine daha iyi bir hizmet sunmak için kullanmaktadır.


8.
İDO, internet sitesinin, kullanım şartlarının herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.


9. Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde sözkonusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

KVKK uyarınca; Veri Sorumlusu sıfatıyla, taşıma ilişkisinin kurulması amacıyla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde sizlerden talep ettiğimiz ve açık rızanızla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, size verilen hizmetin devamı ve iyileştirilmesi, sizler için elverişli ve hızlı seyahat noktalarının ve şekillerinin belirlenmesi, uygun gemi seferlerinin yapılandırılması, tarafınızca izin verilen hallerde satış, pazarlama ve benzeri amaçlı olarak ticari iletişim yapı­labilmesi ve  kişisel verilerin işlenmelerini gerektiren baş­kaca amaç ve hukuki sebepler çerçevesinde, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek olduğunu; KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yasal düzenlemeler uyarınca veri işlenme amacı ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak bu kişisel verilerin kamu tüzel kişileri, bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, Şirketimiz İDO İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.'nin, faaliyetlerini yürütmek üzere ilgili sözleş­meler kapsamında hizmet aldığı, işbirliği yaptığı ve kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere, KVKK'nın öngördüğü hallerde ve koşullarda aktarılabilecek, devredilebilecek ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz. Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir


KVKK 11. Madde çerçevesinde; İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmeyi, eksik veya yanlış işle­nen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmeyi, güncellemeyi ve/veya silmeyi, bu durumun kişisel verilerini­zin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilirsiniz. Bu kapsamdaki haklarınızı KVKK md.13/f. I uyarınca aşağıdaki kanallar üzerinden kullanabilirsiniz:

  • info@ido.com.tr isimli e-posta adresine, size ait güvenli elektronik imzanız ile imza­lanmış bir e-posta ile başvurabilirsiniz veya;
  • Kargo ile yine ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile Şirketimiz'in merkez adresine başvuru yapa­bilirsiniz veya;
  • Üyelik/taşıma sözleşmesi gereği beyan ettiğiniz, sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden info@ido.com.tr isimli e- posta adresine e-posta ile başvuru yapabilirsiniz.

Bu bilgilendirme metni www.ido.com.tr uzantılı web sitemizde yer alan Araç, Yolcu ve Bagaj Taşıma Kurallarının, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasının ve Üyelik Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz parçasıdır.


Ödül

Online İşlemler