Turkish (Turkiye)English

  

IDO

Unisağlık-Yurtiçi Seyahat Sağlık Sigortası kapsamında hasar olduğu takdirde iletişim bilgileri ve yapılması gereken işlemler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:

UNİCO SİGORTA.A.Ş.

İletişim Numaraları:

Provizyon Merkezi:  0212 978 14 50

Email: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Faks No: 0212 978 14 52

Tazminat işlemlerinizin takibi  için aşağıdaki önemli notları dikkatlice okuyunuz:

Unisağlık-Yurtiçi Seyahat Sağlık Sigortası  Tazminat Taleplerinde aşağıdaki adımları izleyiniz:

1.Tazminata sebep olan olay gerçekleştikten sonra Unico Sigorta’yı 0212 978 14 50   numaralı telefonu arayarak ihbarda bulununuz.

Poliçenizde yer alan, Kaza Sonucu Ölüm ve  Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık teminatına ilişkin tazminat işlemleri ve seyahat sigortanıza ait diğer konularda  ise  0850 222 28 00 Unico Sigorta Müşteri Hizmetleri’ne ulaşıp bilgi alabilirsiniz.

2.Tüm yazışma ve görüşmelerde provizyon numarası kullanılacağından, provizyon numarasını görüştüğünüz yetkiliden mutlaka alınız ve kaydediniz.

3.Acil tıbbi nakil teminatının kullanılabilmesi için öncelikle 0212 978 14 50  numaralı telefondan arayarak Provizyon Merkezinde onay alınması gerekmektedir.

4.Sizden talep etmiş olduğumuz orjinal hasar evraklarının ve tazminat beyan formunun doldurulmuş halinin en kısa sürede dosyanıza intikalini sağlayınız.

5.Tazminat talebiniz sonrası açılan dosyanızın durumu hakkında bilgi almak için,  0212 978 14 50    numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Tazminat ödemeleriniz için, ilgili tazminat beyan formu üzerine banka adını, şube adını/kodunu ve hesaba ait IBAN’ı mutlaka yazınız ve ilgili yerleri doldurarak imzalayınız. (5.000 TL üzerinde yapılacak ödemeler için, sigortacının tarafınıza sunacağı hasar tazminat makbuzu ve ibranamesinin üzerine banka adını, şube adını/kodunu ve hesaba ait IBAN’ı mutlaka yazınız ve ilgili yerleri doldurarak imzalayınız.)

Faks ile göndermek istediğiniz evrakın üzerine dosya numarası ve alıcının ismini yazarak  0212 978 14 52 numaralı faks’ a gönderiniz ve alındığını teyit ediniz.

Tazminatın sigortalı dışında bir kişi tarafından tahsili istendiği durumda noterden tasdikli ve "ahzu kabza sulh ve ibra”ya yetkili bir vekaletname almanız gerekmektedir. Aksi takdirde tazminatın başka bir şahıs tarafından tahsili mümkün olamamaktadır.

Tazminatı alacak taraf Şirket ise, tazminat makbuzu ve ibranamesi, şirketi temsile yetkili kişiler tarafından kaşelenip imzalanmalı ayrıca şirket imza sirküleri mutlaka ibraz edilmelidir.

Tazminatınız, poliçenizin Genel ve Özel Şartları dahilinde, tüm evraklarınızın dosyaya intikalini müteakip en kısa süre içerisinde tarafınıza ödenecektir.

Teminatlarınızın, poliçeniz üzerinde belirtilen kapsam ve limitler ile sınırlı olduğunu belirtmek isteriz.

5549 Sayılı Kanun ve 26751 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkındaki Yönetmelik gereği Sigortacılık işlemlerinde kimlik/adres/işlem tespitine yönelik yükümlülüğün yerine getirilmesi amacı ile menfaattara, lehdara ve/veya ödeme yapılan tarafa ait  zorunlu olarak alınması gereken bilgi ve belgelerin tarafımıza ulaştırılması talep edilecektir. İlgili form dosyanın neticelendirilmesi aşamasında tarafınıza ulaştırılacaktır.

Önemli Notlar:

Teminatların içeriği hakkında bilgi almak için Poliçe Özel Şartlarını lütfen okuyunuz.

Gerek duyulması halinde ek dökuman ya da bilgi talebinde bulunma hakkı Unico Sigorta’da saklıdır.Seyahat Sigortası Tazminat Taleplerinin Değerlendirilmesi İçin Gerekli Olan Evraklar aşağıda belirtilmiştir.

Seyahatin Yarıda Kesilmesi Tazminat Talepleri İçin Gerekli Olan Evraklar

-Seyahat bilet fotokopisi

-Kimlik fotokopisi

-Tur Sözleşmesi

-Tur şirketine yapılan ödemeleri belgeleyen dekont ve fatura asılları

-Tur şirketinin iptal faturası/ geri ödeme makbuzu veya dekontu

-Seyahatin yarıda kesilmesi/ iptali durumunda, sigortalının /resmi eş/anne/ baba/kardeş/çocuğunun doktor raporu /epikriz/ ölüm raporu ve yakınlıklarını gösteren belge

-Doktorun sigortalının seyahatini yarıda kesmesini tavsiyesi ve/veya,  sigortalının istirahat etmesi  gerektiğini gösteren doktor raporu

-Tazminat beyan formunun eksiksiz tanzim edilmiş örneği

Tedavi Masrafları Tazminat Talepleri İçin Gerekli Olan Evraklar

-Seyahat bilet fotokopisi

-Kimlik fotokopisi

-Şikayeti, anamnezi/hikayeyi, konulan teşhisi ve uygulanan tedaviyi içeren epikriz/doktor raporu, tüm tetkik sonuçları ve reçete

-Sağlık kurumlarına yapılan ödemelere ait faturaların asılları ve ödeme dekontları

-Tazminat beyan formunun eksiksiz tanzim edilmiş örneği

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Tazminat Talebi İçin Gerekli Olan Evraklar

-Seyahat bilet fotokopisi

-Kimlik fotokopisi

-Şikayeti, anamnezi/hikayeyi, konulan teşhisi ve uygulanan tedaviyi içeren epikriz/doktor raporu, tüm tetkik sonuçları

-Kazaya ilişkin rapor

-Savcılık İddianamesi/Kovuşturma Kararı

-Tüm vücut fonksiyon kaybını yüzdesel olarak gösteren sürekli sakatlık Özürlü Sağlık Kurulu Raporu

-Tazminat beyan formunun eksiksiz tanzim edilmiş örneği

Kaza Sonucu Yaşam Kaybı Tazminat Talebi İçin Gerekli Olan Evraklar

-Seyahat bilet fotokopisi

-Sigortalının ve varislerin kimlik fotokopileri

-Veraset ilamı

-Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği

-Ölü Muayene Tutanağı / Otopsi raporu

-Ölü gömme izin kağıdı / Defin ruhsatı

-Kazaya ilişkin rapor

-Savcılık İddianamesi/Kovuşturma Kararı

-Tazminat beyan formunun eksiksiz tanzim edilmiş örneği

Cenaze Nakli Tazminat Talebi İçin Gerekli Olan Evraklar

-Seyahat bilet fotokopisi

-Kimlik fotokopisi

-Cenaze masraflarını ödeyen kişinin kimlik fotokopisi ve imzalı banka hesap bilgisi

-Ölüm raporu

-Ölü gömme izin kağıdı / Defin ruhsatı

-Cenaze masraflarına ilişkin (tabut, ulaşım vs.) fatura asılları (Cenaze töreni ve defin masrafları hariçtir.)

-Tazminat beyan formunun eksiksiz tanzim edilmiş örneği

* Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.

“Tazminat talep formu”nun bir kopyasını yüklemek için tıklayın

Formlar eksiksizce doldurulduktan sonra asağıdaki adrese gönderilmelidir.

Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sokak No:1 Kat: 22 & 24 Kadıköy / İstanbulha


Ödül

Online İşlemler